ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 3

29103598_1021614407987623_556818757774148132_n

วันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และประชานทั่วไปเข้าร่วมฟังธรรมะ ในกิจกรรม “มีเทศน์ มีทอลค์” ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เข้าร่วมงานสามารถลงชื่อเพื่อรับหนังสือธรรมะ 1 คน ต่อ 1 เล่ม นะคะ่ (13/03/61)

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการ ITA ปี 61

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยขอได้ส่งมาที่ e-mail : ethicsdoae@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  ดาวน์โหลด New

อวยพรปีใหม่ด้วย บัตรอวยพร

new

  อวยพรปีใหม่หรือในโอกาสต่างๆ ด้วย บัตรอวยพร หรืออวยพรรูปแบบอื่น ที่ไม่มีค่าใช้จ่า่ยมากนัก ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญฯ