ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561

Slide1

วันศุกร์ที่ 27 เม. ย. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

200

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด  

กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 3

29103598_1021614407987623_556818757774148132_n

วันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และประชานทั่วไปเข้าร่วมฟังธรรมะ ในกิจกรรม “มีเทศน์ มีทอลค์” ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เข้าร่วมงานสามารถลงชื่อเพื่อรับหนังสือธรรมะ 1 คน ต่อ 1 เล่ม นะคะ่ (13/03/61)