ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

image003

ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 จำนวน 24 ครั้ง ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดูรายละเอียดได้ที่ www.vipassanathai.org

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

thailand-26813_960_720

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น ดูรายละเอียด (NEW)