ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

11377352_520031864812549_6572707056348651079_n

วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2558 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีการประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่มงานฯ โดยมีท่านรองฯ สุรพล จารุพงศ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ และประธานในที่ประชุม และท่านผอ.วีระ โตสงคราม (ผอ.กกจ.) เป็นรองหัวหน้ากลุ่มฯ