ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

11949530_551962824952786_201427168190043725_n

กำหนดการ งานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี …………………………………………………………… เวลา 16.30 -17.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน (ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558) – ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (บริเวณจุดที่กำหนด)… เวลา 17.00 – 18.00 น. – เพลงพาเพลิน – รับประทานอาหารว่าง เวลา 18.00 น. – ฉายมัลติวิชั่นประวัติย่อของผู้เกษียณ…
Read more

กิจกรรมสะสมเสบียงบุญ 28 สิงหาคม 2558

47

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และบุคคลทั่วไป สะสมเสบียงบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร

สะสมเสบียงบุญ

สะสมเสบียงบุญ

ขอเชิญชวน ทุกท่าน ร่วมสะสมเสบียงบุญ “ตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป” กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร CREDIT : ออนซอนอีสาน fanpage