ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน 2558

news67

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน 2558 ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอรร์รัปชัน งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ วันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ขอบคุณภาพ : คุณชัยราชวัตร  

งานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

11949530_551962824952786_201427168190043725_n

กำหนดการ งานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี …………………………………………………………… เวลา 16.30 -17.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน (ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558) – ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (บริเวณจุดที่กำหนด)… เวลา 17.00 – 18.00 น. – เพลงพาเพลิน – รับประทานอาหารว่าง เวลา 18.00 น. – ฉายมัลติวิชั่นประวัติย่อของผู้เกษียณ…
Read more

กิจกรรมสะสมเสบียงบุญ 28 สิงหาคม 2558

47

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และบุคคลทั่วไป สะสมเสบียงบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร