ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2559

22

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วม “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559

12

เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 1. วันอังคารที่ 16 ก.พ. 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการทำบุญโดยการให้ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559 2. ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญใส่บาตร “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 25…59 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตรสจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช…
Read more

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2558 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ดังนี้ 1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง 2. เวลา 07.49 น. พิธีทำบุญตักบาตร “เสบียงบุญ” พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร 3. เวล…าประมาณ 09.30 – 10.00 น. – พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5…
Read more

เชิญชวนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2558

5 ธ.ค. 2558

ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๙ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิชย์ สวมเสื้อเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมจัดโดย กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ “5 ธันวาคม 2558″

ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวานสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. (โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปที่เมนูขวามือล่างของเว็บไซต์นี้ในหัวข้อ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ “5 ธันวาคม 2558″)