ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสะสมเสบียงบุญ 28 สิงหาคม 2558

47

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และบุคคลทั่วไป สะสมเสบียงบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร

สะสมเสบียงบุญ

สะสมเสบียงบุญ

ขอเชิญชวน ทุกท่าน ร่วมสะสมเสบียงบุญ “ตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป” กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร CREDIT : ออนซอนอีสาน fanpage