ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ดำเนินงาน ปี 2563

 

ดำเนินงาน ปี 2562

 

ดำเนินงาน ปี 2561

 


 

หมายเหตุ : การประเมิน ITA (O34)