การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “บริจาคโลหิต” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “วิปัสสนาญาณ” ดูภาพกิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “บริจาคโลหิต” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 3″ ดูภาพกิจกรรม
 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 และแบบ ลงวันที่ 8 มี.ค. 61 ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  
กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2″ วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
      กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบผประมาณ พ.ศ. 2560″ วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ประจำวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่้งใส และความซื่อสัตย์สุจริต”
     กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป” เนื่องในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน)
          ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” และทำดีเพื่อพ่อ 2″
         ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคลาวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
          1.กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร “เสบียงบุญ”
       2. กิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม” ร่วมกันเขียนความดีที่จะทำเพื่อพ่อ และนำไปประดับไว้ที่ ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม
       3. กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณและรอบอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร
     การประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559
     กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      - วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเสริมสร้าง ควมรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “การทุจริตคอร์รัปชันกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้กับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง จำนวน 60 คน
      * กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” (วันที่ 30 พ.ค. 2559) 
      - 
นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (ท่านสงกรานต์  ภักดีคง) ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

      -  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจากท่านสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร และท่านวีระ โตสงคราม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     * กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559″ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 7
     * กิจกรรม ” 1 ไลค์ 1 พลัง กับ คนไทย หัวใจ ไม่โกง”
      - เชิญชวนร่วมรณรงค์กดไลค์ 1 ไลค์ 1 พลัง กับกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกรมส่งเสริมการเกษตร “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” 
     * กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด”
     * กิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ เที่ยวงานปีใหม่ งานวัดวิถีไทย”
        – ชาวกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมใจกันสวมใสเสื้อเหลือง”
     *  กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ 5 ธันวาคม 2558″
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    - กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”
    - กิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาด”
    - กิจกรรมอบรมสัมมนา “โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    -  กิจกรรม “การวิปัสสนากรรมฐาน”
    -  กิจกรรม “พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน”

ปี 2559

 • เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้
  1. วันอังคารที่ 16 ก.พ. 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการทำบุญโดยการให้ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559
  2. ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญใส่บาตร “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตรสจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร
  3. กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” ครั้งที่ 1 เส้นทางแม่กลอง ในวันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 2559 ในกิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 450.- (ขออภัย ที่นั่งเต็มค่ะ)
  4. ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้านของท่าน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงามให้คงอยู่กับวิถีไทยตลอดไป
  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณค่ะ

  12745555_1050022491707676_7763527645376954035_n

 • เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ. 2559 ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญใส่บาตร “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร

6899_1051176378258954_6070761642095608237_n

 • กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559
 • กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตรสจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559

10426853_613602028788865_1028921927886447260_n12705264_613602322122169_8101778046390332854_n12705574_613610935454641_7883591760087952068_n

12705578_613611338787934_3231188655417036925_n

12741859_613612368787831_7421143710990507827_n

12717831_613616105454124_391526666936125022_n

12745644_613612458787822_1007483047879720488_n

 • กิจกรรม “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559″

IMG_7144IMG_7148

 

IMG_7135IMG_7136

IMG_7121IMG_7122IMG_7123IMG_7124IMG_7125IMG_7126IMG_7127IMG_7128IMG_7129

 • กิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิต” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559

12705301_612482615567473_8038647428033572309_n12705764_612415028907565_588819346176327827_n12717760_612482712234130_936572679726581999_n12718186_612415122240889_2907778447817004054_n12729282_612412465574488_7575249382861795785_n12734143_612413075574427_1992787876846595747_n12741882_612415078907560_3560705560576900156_n12742258_612415105574224_3315290731427713629_n12743607_612412975574437_598143081450179817_n12743616_612482592234142_7666844782413322139_n12743929_612412488907819_4596021859425491948_n

ปี 2558

 • วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2558
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีการประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่มงานฯ
  โดยมีท่านรองฯ สุรพล จารุพงศ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ และประธานในที่ประชุม
  และท่านผอ.วีระ โตสงคราม (ผอ.กกจ.) เป็นรองหัวหน้ากลุ่มฯ11038076_520031978145871_1864106701569609447_n10491139_520031844812551_4638016358269566709_n11377352_520031864812549_6572707056348651079_nEdit
 • วันที่ 2 เม.ย. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรม”มีเทศน์ มีทอล์ค” กับการรณรงค์ป้องกันแลปราบปรามการทุจริต โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกลุ่มสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ และท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

34

 • เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สมัชชาคุณธรรมประเทศไทย รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประทเศไทย” จัดโดยศูนย์คุณธรรม

12

 • กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม

14

 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลเมโย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2

 • โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ

983871_865809750128952_4512920809134177833_n

 • การอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7)

22

 • โครงการ “เสบียงบุญ” กิจกรรมทำบุญตักบาตรต่อเนื่องทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

10525716_765113546865240_2271440061147523800_n10599352_761905843852677_8466950372780916529_n10552648_761905810519347_5388324344035567968_n

 • งานวันขึ้นปีใหม่ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สืบสานประเพณีไทยร่วมทำบุญตักบาตร

58

ปี 2557

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2557

10615512_817357468307514_7696416951775837232_n10359540_817455041631090_7143160870222900269_n

 • โครงการ “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น” ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

10411729_817455141631080_6806018640674444872_n10525594_816399565069971_5478695541987093714_n

 • โครงการ “เสบียงบุญ” กิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณกรมส่งเสริมการเกษตร

1472835_758318634211398_1107883393138439608_n10606390_765113426865252_8989692758530620536_n10398101_817454824964445_6448061956580920232_n