ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

สรุปผลดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2563
0001

สรุปผลดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2562
capture-20190619-111508
สรุปผลดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561
capture-20190619-111243
สรุปผลดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1 – 2) ดูรายละเอียด
 เดือนเมษายน 2560  ดูรายละเอียด
 เดือนมีนาคม 2560  ดูรายละเอียด
 เดือนธันวาคม 2559  ดูรายละเอียด
 เดือนตุลาคม 2559  ดูรายละเอียด