สาระน่ารู้

 สาระน่ารู้

ดำเนินงาน ปี 2562

 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 ข้อมูลเมื่อ : 30 ต.ค. 61 อ่านรายละเอียด

 

ดำเนินงาน ปี 2561

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด   

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว           ลงวันที่
 เรื่อง “ทำเอาตกใจ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “อยากไป แต่ไม่ได้ไป” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “รู้สิทธิของตัวเอง” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “ผมทำถูกต้องแล้วครับ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “บริษัทจำกัด” อ่านรายละเอียด 

 เรื่อง “8 สัญญาณบ่งชี้ การทุจริต” (13/03/61) อ่านรายละเอียด
 เรื่อง คดีป

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 (25/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง 13 ข้อต้องรู้ พรบ.คอมพ์ใหม่บังคับใช้แล้ว (18/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 (17/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ขาด”พยาน”ไม่ได้ เพราะโจรไม่สารภาพ (14/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (14/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 ก.ค. 2560 (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “พรบ.การทวงถามหนี้” (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง  “ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “มดน้อย สะท้อนงาน” (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “EM เครื่องมือใหม่ในงานคุมประพฤติ” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “สัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แก้ไขใหม่” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “สงครามน้ำลาย” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “ชนแล้วหนี มีความผิด” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส #ช่วยจับโจร” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “7 พฤติกรรมการฆ่าต้องรับโทษหนัก” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “ปัญหาลูกหนี้นอกระบบ” (6/06/60) อ่านรายละเอียด

  บทความน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เรื่อง “ไม่ยอมใช้แบบคำขอ”
  เรื่อง “อยากรู้จัง เรื่องอาหารหลางวันเด็ก”
  เรื่อง “โบนัส…เป็นเหตุ”
  เรื่อง “เรื่องนี้…ร้องเรียนได้มั้ย”

1138512295

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ

      
     นิทานคุณธรรมสอนใจ  โดย สำนักงาน ป.ช.ช.
             คำนำ-สารบัญ