ประกาศเจตจำนงฯ ปี 2562

final1.1

maxresdefault
 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562
ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด new
ไทย1
 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด new
อังฤกษ1่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562
รอง สมสวย 1