แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณะรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 อ่านรายละเอียด
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณะรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 – 2564 อ่านรายละเอียด