เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563”

91976601_2298502980454856_353612637528915968_n

91976601_2298502980454856_353612637528915968_n