เชิญเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

S__26591235

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง https://ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่านรายละเอียด