หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

image003

image003
ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 จำนวน 24 ครั้ง ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดูรายละเอียดได้ที่ www.vipassanathai.org