การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

thailand-26813_960_720

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น ดูรายละเอียด (NEW)