งานเกษตรสร้างชาติ

39021256_1940473935995856_7134858981318590464_n

งานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
เวลา 09.00 – 20.00 น.

39104724_1940473499329233_5747076291165683712_n
39043742_1940473522662564_382174814292410368_n
38996273_1940473542662562_1620294803465961472_n
39075718_1940473549329228_4895191771639709696_n