ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

12046924_976416009068325_2079388290024243050_n

เมื่อวันที่ 22 – 24 ก.ย. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

พิธีมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2558

DSC_0039

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2558 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน 2558

news67

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน 2558 ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอรร์รัปชัน งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ วันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ขอบคุณภาพ : คุณชัยราชวัตร