ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไหมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไหมไทยสีฟ้า ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดคลิก

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

      ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม