Author Archive: admin

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ

06102558

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ในชนบท เนื่องในโอกาสครบรอบวัสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558  

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 48

48 ปี

กำหนดการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 48 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

12046924_976416009068325_2079388290024243050_n

เมื่อวันที่ 22 – 24 ก.ย. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” ณ สำนักงาน ป.ป.ช.