การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร

การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร