กิจกรรม”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านทุจริต” จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านทุจริต" จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์