กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ 5 ธันวาคม 2558″

กิจกรรม "สะสมเสบียงบุญ 5 ธันวาคม 2558"