ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

S__21315768

วันพุธที่ 31 ต. ค. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ท่านผู้ทรงฯ นายเศรษฐพงศ์ ท่านประธานคณะกรรมการจริยธรรม นายสุขสันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายดนัย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561 นางสาวรวีบงกช และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นางสาวนิลุบล และนายวชิรวิทย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ. ศ. 2561 “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ณ สำนักงาน กพ.

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

S__20750339

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพนกนิกรชาวไทยทุกคนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์