ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 “ผู้นำ…กับการปราบโกง !!” ผ่านทาง Facebook Page องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 07.30 – 11.00 น.

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/moac-wellwishes-id-432991791794  

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  https://www.moac.go.th/moac-wellwishes-id-432991791794

ขอเชิญ ข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ”